- İso 22716 Standardının Kapsamı Paylaş

İso 22716 standardının kapsamı altta maddeler halinde sıralanmıştır.  

 • Kapsam, Şartlar  Ve Tanımlar
 • Personel: Kilit yetkinlik, yönetim sorumlulukları, beceriler ve eğitim, personelin sağlığı ve temizlik, ziyaretçiler ve eğitimsiz personel
 • Üretim tesislerinin nitelikleri: iş kanalları, zemin, aydınlatma, tuvaletler,  duvarlar,  sarf malzemeleri, havalandırma, bakım 
 • Cihazlar: Kalibrasyon, kurulum, temizlik,  bakım, sarf malzemeleri, yedekleme sistemi
 • Ham madde ve ambalaj malzemeleri: temel prensipler, satın alma işlemi, kritik ve kritik olmayan ham maddeler
 • Üretim: Üretim işlemleri, rehberlik prensibi, ambalaj malzemeleri, süreç kontrolleri, toplu ürün depolama,  paketleme işlemleri, hammaddeler ve stok,  stoklama
 • Biten ürünler: Rehberlik prensibi, sürüm, iade, nakliye, depolama
 • Kalibrasyonlar ve Kalite analizi: rehberlik prensibi, test metodları, kabul özellikleri, neticeler, referans standartları, reaktifler, çözeltiler, örnek saklama, kültür, medya, örnekleme, 
 • Teknik özelliğe uygun bulunmayan ürünün işlenmesi: dökme ürünler, mamul ürünler, ham madde ve ambalaj, reddetme
 • Atık yönetimi: Atık çeşitleri, rehberlik prensibi,  atılma, konteynerler
 • Taşeronluk: Üretim, analiz, paketleme, sözleşme kabulü, cihaz ve denetim sözleşmeleri, yazılı anlaşmalar
 • Sapmalar, geri çağırmalar ve şikayetler: ürün şikayetleri, ürün geri çağırma
 • İç denetim
 • Dokümantasyon
 • Değişiklik kontrol

Geniş kapsamlı standartların sayesinde, kozmetik ürünlerin, insan sağlığına zarar teşkil etmeyecek maddelerden tedarik edilmesi ve uygun şekillerle imalatının gerçekleşmesi ve dağıtılması gerçekleşmiş olmaktadır. İso 22716 kozmetik iyi üretim uygulamaları sistemi belgesine sahip olmayı talep eden kuruluşlar, sistemin standartları ve kapsamı hakkında detaylı açıklayıcı bilgi almak için, SİSTEM KALİTE belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak tecrübeli yönetici ve personellerine müracaat edebilirler.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.