- Rusya RTN Rostekhnadzor Paylaş

Rusya RTN Rostekhnadzor, özellikle endüstride ve petro-kimya alanında parlayıcı, yanıcı, patlayıcı ve diğer tehlike teşkil eden alanlarda faaliyete konulan ve çevre bakımından tehlikeli endüstriyel cihazlar adına gerekmektedir.

 

Rostekhnadzor sertifikası bir çeşit kullanma izni şeklinde meydana çıkmaktadır.

 

Daha önceki senelerde (GOSGORTEKHNADZOR) şeklinde bilinen bu belge, 2004 senesi itibari ile Rusya`da merkez duruma getirilerek federal platforma alınmış ve (ROSTEKHNADZOR) adını almıştır.  

 

RTN Belgesi alınması gereken ürün ve ekipmanlar

 

» Petrokimya ve gaz merkezlerin kullanılan valf, vana ve klapeler
» İnsan  ve yük asansörleri, eskalatörler
» Sanayi  vinçleri ve İnşaat vinçleri, elevatörler
» Gaz  ve hava Kompresörleri
» Basınçlı kaplar
» Kızgın buharı olan, imalat eden ve taşıyan sistemlerin tümü
» ATEX, Ex-Proof özellikleri gerektiren elektro-mekanik cihazlar
» Özel depolama birimleri: Benzin  ve gaz depoları, yanıcı ve parlayıcı veya toksik maddelerin yer aldığı depolar
» Gaz kullanarak ısı elde edilen sistemlerin tüm, kazan ve yüksek fırınlar
» Tehlikeli kaynak işlemleri ve alakalı ekipmanlar
» Petrol rafinerilerinde icra edilen ekipmanların tümü
» Madencilik ve yer altında uygulanan ekipmanların tümü
» Metal ergitme Fırınları

 

Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz tarafından RTN kullanma izinleri seri imalat (3 sene için) temin edilmektedir.

 

Aynı ürün adına kullanılacağı alana göre değişik RTN Belgesi verilmektedir. Bir vanaya; eğer bu vana petrol rafinerisinde içinse belirli parametrelere uygun olarak uzman analiz raporu oluşturulur ve Resmi izin adına müracaat edilir, aynı vana bir gaz istasyonunda uygulanacaksa değişik parametre ve basınç değerlerine uygun olarak analiz edilir ve temin edilen belge de farklıdır.

 

RTN belgesi Süreci ve İşlemler

 

Bir ürüne RTN Belgesi temin edilmesi adına ilk önce bu ürünlere önceden GOST-R Belgesi temin edilmiş olunması gereklidir. Bu iki uygulama aynı anda gerçekleştirilebilir, RTN işleminde teknik ayrıcı nitelikler ve mühendislik hesapları görev alır.

 

Bu belgeler ürünlere, belirli bir ürünün üretiminde bir üretim yolu, kapsamı daha önceden kararlaştırılmış belirli bir aşama sistemine temin edilebilir ve değişik biçimler ile düzenlenebilir. 

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.