- Kosher Sertifikası Ve Helal Sertifikası Paylaş

Kosher Sertifikası

Kosher sertifikası Kosher'i kelimesi Müsevi dinine uygun ve tam demektir. Kosher sertifikası musevi inancına uygun şekilde imal edilmiş ürünleri tescilleyen bir belgedir. Kurumlarda üretim gerçekleşirken bütün süreçlerin ve kullanılan malzeme hatta ekipmanların musevi inançlarına uygunluğu din adamlarınca (haham) üretim yerinde denetimi gerçekleşir. Uygulama, ekipman ve malzemelerde inançlarına ters bir durum olmaması halinde din adamları firmada imal edilen ürünlere kosher (koşer) belgesi verir. Et dışındaki ürünlerin de koşer sayılabilmesi ve kaşer sertifikasına sahip olabilmesi adına hahamlık tarafından incelenmiş ve hijyene uymayan veya Yahudi inançlarına aykırı katkı maddesi ya da işlem basamakları kapsamaması gereklidir. Bu nedenle koşer belgesine sahip olmak steyen üretici firmalar bu incelemeden geçerler.

Kosher sertifikası, yurt dışında imale edilen yada yurt dışına satışı gerçekleşen birden fazla ürünün üzerinde koşer ibaresi yer alır. Bu ibare Yahudi olmayanlar tarafından da aranan bir özelliktir. Çünkü Yahudilerde domuz eti tüketmek ve kullanmak yasaktır.

Helal Sertifikası

Helalın açılımı islam dinine uygun ve tam olmak demektir. Helal sertifikalama; tarafsız bir kurum tarafından, söz konusu imalatın İslam dinine uygunluk dahilinde denetlemesi, üretimin gerçekleşmesi, onaylaması ve buna bağlı şekilde onaylanmış bir helal belgenin vermesidir. Helal Sertifikası ülkemizde; Sistem Kalite Belgelendirme kuruluşumuz tarafından verilmektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.