- Gaziantep Danışmanlık Hizmetleri Paylaş

‘‘ Danışmanlık hizmetleri: Bir kuruluş yada bir şahsa, uzman olduğu konu ile alakalı olarak kuruluşun yada şahsın yönlendirebilmesini sağlayabilmesi için verdiği bilgilendirme görevine denir. ’’
 
Gaziantep danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme kuruluşu Sistem Kalite olarak 1999 yılından günümüze değerli kuruluşlarımıza arz ettiğimiz kaliteli danışmanlık hizmetlerimizde ihtiyaç duyduğunuz konular bakımından ihtiyacınızı karşılayacağımız seviyede sahip olduğumuz deneyimlerimiz ile sizlere yardımcı olmaktayız. Danışmanlık faaliyetlerimizde siz değerli şirketlerimize mühendislerimiz ve standartlar konusunda uzman denetçilerimiz ile Sistem Kalite kuruluşu olarak sizlere ihtiyacınız konusunda yardımcı olabilmaek adına gereksinimleriniz fazlasıyla karşılayabileceğimiz deneyimi ve donanıma sahibiz.
 
Belgelendirme kuruluşu olarak Sistem Kalite şirketimizin danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında Ürün Belgelendirme, Sistem Belgelendirme, Gıda Belgelendirme ve Kalite Belgelendirme kapsamında çeşitli belge ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu çeşitlerimiz ise;

İso Belgesi Ve Gıda Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Gıda Belgelendirme

Gıdalar üretilirken ülke veya uluslar arası belirli prosedürlere bağlı kalındığını belgelendiren işlemdir.

Gaziantep danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite bizim için önemli olan gıda kuruluşlarımız gıda belgelendirme ve test danışmanlığı hizmetleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktayız. Gıda belgelendirme hakkında belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerini sizlere arz ettiğimiz Gıda Belgeleri şunlardır;

Brc Belgesi

İngiliz perakendeci kuruluş birliğinin oluşturduğu gıda güvenliği şartlarının gerçekleştirilmesi ile verilen belgedir.

Brc belgesi uzman baş denetçilerimiz ve alanından profesyonel gıda mühendislerimiz gıda firmalarınızda brc standardına bağlı şekilde ürünlerinizde uygunluk tetkiklerinde bulunacaklardır. Uygunluk tetkiklerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan denetim rapor sonucunda ürünleriniz standarda uygun bulunursa tarafımızdan belgelendirileceksiniz. Fakat uygunsuzluklar tespit edilmesi durumunda eksikliklerinizin kapatılması isteğinde bulunacağız. Eksiklikleri tedarik etmeniz doğrultusunda kuruluşumuzca Brc belgelendirilmesi yapılacaktır.

İso 22000

Gıda imalatı çerçevesinde faaliyet sunan gıda imalatçılarımızın üretimde bulunduğu besin maddelerinin tüketiciler yönünden sağlıklı ve kaliteli ürünler imal ettiğinizi belgeleyen gıda güvenliği standardıdır.

Gıda imalatı hususunda şirketinize İso 22000 standardına kapsamında belge uzmanı gıda mühendislerimiz belge denetiminde bulunacaktır. Bu denetimlerin tamamlanması akabinde ekibimiz bir denetim raporu hazırlayacak sonucun olumlu bulunması takdirinde belgeyi Belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite'den temin edebilirsiniz. Uygunsuz bir durumu tespit etmemiz nihalında ise uygunsuzlukların kapatılmasını isteğinde bulunuruz. Eksikliklikleri kapatmanız durumunda ise kuruluşumuz tarafından belgelendirilirsiniz.

Haccp Belgesi

Güvenilir gıdaların tüketicilere arz edilmesi konusunda, tertipli işleyen bir düzenin oluşturulması ve koruma altına alınması esaslı gıda güvenliği belgesidir.

Haccp belgesi talep etmeniz dolayısı ile ilgili standart kapsamında denetçilerimiz gıda imalatı şirketinize ilgili tetkiklerde bulunarak risk analizinde gerçekleştireceklerdir. Analizlerin tamamlanması ile bir denetim sonuç raporu hazırlanır. Bu raporda standarda uygun bulunmanız durumdan tarafımızdan işletmenize Haccp belgesi verilecektir. Fakat uygun bulunmayan taraflarınız tespit edilirse uygunsuzlukları tedarik edilmesini talep ederiz, uygunsuzlukları gidermeniz halinde ise belgelendirileceksiniz.

Helal Belgesi

Gıda ürünleri ve besin maddelerinin İslamiyet koşullarına göre hazırlandığına  dair alınan bir belgedir.

Bu belge için belgelendirme kuruluşumuz deneyimli baş denetçi gıda mühendislerimiz gıda maddelerinize helal standardı çerçevesinde İslami şartlar kapsamında bir takım incelemeler yapacaklardır. Bu incelemeler tamamlanmasının ardından denetim raporu oluşturulur. Sonuç olarak başarılı bulunmanız halinde Helal belgesi kuruluşumuzdan alabilirsiniz.

İfs Belgesi 

Gıda, besin maddesi ve bunların imalat süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen ülkeler arası gıda güvenliği belgesidir. 

Elde ettiğiniz gıda ürünlerine ifs belgesi standardı kapsamında bir belgelendirme kuruluşu olan Sistem Kalite şirketimizin gıda mühendisleri olan baş denetçilerimiz bir takım denetimler uygulayacaklardır. Denetimlerin bitmesinin doğrultusunda uygunluk raporu hazırlanır. Bu raporda standartları karşıladığınız belirlenmesi durumunda kuruluşumuzdan İfs belgesi temin edebilirsiniz.

İso Belgesi Ve Ürün Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Ürün Belgelendirme

İmal edilen cihazların standartlar ve normlar ilkelerine uygunluk beyan etmesi adına güvence oluşturmasına denir.

Gaziantep danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite 1999 yılında itibaren ilgili standartlar doğrultusunda verimli olacak kaliteli bir danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Şirketimiz ürünlerinize ilgili standartlara bağlı kalarak arz ettiğimiz Ürün belgelendirme ve test danışmanlığı hizmetleri çeşitlerimiz şu şekildedir;

Ccc Belgesi veya İşareti

Çin pazarına ihraç edilecek ürünler için alınması gereken zorunlu ve geniş kapsamda uygulanan bir belgedir.

Ccc Belgesi kapsamında belgelendirme ve test danışmanlık kuruluşumuz Sistem Kalitemizin mühendis denetçilerimiz, ürünleriniz üzerinde Çin standardına bağlı bir takım tetkiklerde bulunacaktır. Tetkiklerimizin ardından ürünlerinizin Çin standartlarına uygun bulunması nihainde Ccc belgesini kuruluşumuzdan alabilirsiniz. Ama uygunsuz durumların tespit edilmesi durumunda kuruluşumuz işletmenize durumu arz eder. Uygunsuz durumları telafi etmeniz akabinde ise tarafımızdan belgelendirilirsiniz. 

Ce Belgesi

Cihazlarınıza gerçekleşen incelemelerin ardından Avrupa standartlarına uygun şekilde üretildiğini belirten belgeye denir. 

Bu belge kapsamıda cihazlarınız Avrupa standartlarına uygunluğu konusunda bir belgelendirme şirkenti olan Sistem Kalite kuruluşumuzun alanında uzman tetkikçilerimiz cihazlarınıza ce standartları bakımında incelemelerde bulunacaktır. İncelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanan denetim rapor sonucunda ürünlerinizin ce standardına uygun bulunması durumunda ürünleriniz Ce belgesi ile belgelenir.

TSE Belgesi

Ürün veya cihazların Türk Standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade eden bir belgedir.

Uygunluk belgesi kapsamında ürünlerinize TSE standartları çerçevesinde belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite kuruluşumuzun alanında profesyonel  mühendislerimiz ürünlerinize standart çerçevesinde analizlerde bulunacaktır.  Gerçekleşen incelemelerin ardından mühendislerimiz bir denetim sonuç raporu hazırlayacaktır. Bu raporun sonucundan başarı ile çıkmanız durumunda ürünlerinize kuruluşumuzca TSE Belgesi verilir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB)

Hizmet arz eden kuruluş veya işletmelerde hizmetin yapıldığı alanın ve hizmetin yeterliliğinin belirlenen tse standardına uygunluğu incelenerek verilen bir belgedir.

Belgeyi alabilmeniz konusunda profesyonel uzmanlarımızın işletmenizde ve cihazlarınızda standartlar gereği hizmet alanınızın durumunu, hizmet dahilinde personelin mesleki eğitimi ve yeterliliği, iş sırasında kullanılan ekipmanlarınızın  uygunluğu adına bir takım incelemelerde bulunacağız. Bu incelemelerimizin tamamlanmasının durumunuzun uygun bulunmasının ardından kuruluşumuzdan HYB Belgesi ile belgelendirilirsiniz.

Belgelendirme kuruluşumuzdan Fcc, Tsek, Cb, Gs, Sfi, Keymark, Gost-K, UL, Etl, Vde, Barkod tescil, E, G, Cenmark, Csa, Gost-R  İso ürün belgelendirme çeşitlerini de alabilirsiniz.

İso Belgesi Ve Sistem Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

İso Belgesi ve Sistem Belgelendirme kapsamında Gaziantep danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktayız. Kuruluşumuz tarafından bu kapsamda Sistem belgelendirmelerine temin edebilirsiniz. Kuruluşunuzdan ilgili standartların gerekli prosedürleri kapsamında Sistem Belgelerine sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir belgelendirme kuruluşu olan Sistem Kalite ofisimize müracaat etmenizdir. Kuruluşumuz Sistem Belgelendirme kapsamında siz değerli kuruluşlarımıza sunduğumuz belgelendirme ve test danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

18001 Ohsas

İngiliz standartları enstitüsü’nce geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği standardına verilen addır. 

18001 Ohsas konusuna hakim işinde profesyonel ekibimiz İş güvenliği çerçevesinde gerekli mevzuatlara bağlı kalarak işletmenizde uygunluk bakımından gerekli tetkiklerde bulunacaktır. Tetkiklerin tamamlanmasının ardından uygunluk gereklerini karşılama durumunuz incelenecek ve bir denetim raporu hazırlanacaktır. Rapordan başarılı çıkmanız durumunda bu belgeyi kuruluşumuzdan alabilirsiniz.

İso 9001

Ülkeler arası akredite tarafından hazırlanan Kalite yönetimidir. Bu sistem kurumsal bir işletme olmanın pusulasıdır.

İso 9001 sahibi olmak için ilk önce kalite el kitabındaki tüm koşulları uygulamalısınız. Ardına Sistem Kalite kuruluşumuz İso 9001 uzmanı baş denetçi ekibimiz işletmenizin gerekli departmanlarının her birinin ayrı olarak belgeleri analiz edilecektir. Ekibimiz denetimlerinin tamamlamasının akabinde hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli şartları tedarik ettiğiniz tespit etmemiz nihainde kuruluşumuzdan bu belgeyi temin edebilirsiniz.

İso 27001

Bilgilerin koruma altına alınması, başka alana posta yolu ile transfer edilmesi, personeller arasında paylaşması ve iletilmesini kontrol eden bu şekilde işletmelerin ve tüketicilerin ticari bilgilerinin emniyetini garanti altına almaya yardımcı yönetim sistemi standardıdır.

Kuruluşumuzun alanında uzmanlarımız, işletmenizin İso 27001 standardının gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek üzere bir uygunluk incelemesinde bulunurlar. Bu incelemelerimiz doğrultusunda belgelendirme kuruluşumuz kurulmuş olan İso 27001 ağının koşullarının karşılandığına kanaat getirirsek işletmenize İso 27001 belgelendirmesi gerçekleştiririz.

İso 14001

Uygulama sahanızdaki işlemlerinizi, çevrenize karşı olumsuz etkide yaratmadan kontrol altına alarak çevrenize olumlu şekilde katkılarda bulunmanız adına geliştirilmiş kalite yönetim standardına denir.

Kuruluşumuzun İso 14001 standardı uzmanı profesyonel baş denetçilerimizden oluşan ekibimiz, İso 14001 adına işletmenizde ve işletmenizin çevresel etkileri üzerine bir risk analiz tetkiklerinde bulunarak standarda uygunluk durumunuz incelenecektir. Tetkiklerin bitiminden sonra ekibimizin bir uygunluk raporu hazırlayacaktır. Dokümantasyon hazırlanması ve belgelendirme analizler sonucunda oluşturulan raporun olumlu sonuçlanması doğrultusunda belgeyi kuruluşumuzdan temin edebilirsiniz.

Kuruluşumuz sistem belgelendirmeleri kapsamında İso 12001, İso 22716, İso 20000, İso 29001, İso 16001, İso 16949, İso 18513, Pefc, İso 13485, İso 50001 belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz.

İso Belgesi Ve Kalite Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri
Kalite Belgelendirme; Ürünlere ve hizmetlere ilişkin müşterileri gereksinimleri ve farklılıkları bakımından sistemlerin prosedürlere göre doğrulanmasıdır.

Gaziantep danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite olarak Kalite Belgeleri konusunda 1999 yılından bu yana siz değerli işletmelerimize belgelendirme ve test danışmanlığı hizmetleri arz etmekteyiz. Gerekli standartlara uygunluk analizlerinde profesyonel kalite kontrol mühendislerimizin ile gerçekleştireceğimiz tetkiklerin olumlu sonuçlanması akabinde kalite belgelerine sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzla iletişime geçerek belge müracaatında bulunmanızdır. Bizim adımıza önemli olan Siz işletmelerimize kalite kapsamında belgelendirme ve test danışmanlık hizmetlerini yaptığımız Kalite Belgeleri şunlardır;

Rohs Belgesi

Faaliyeti sınırlanmış veya kullanımı men edilmiş elektrikli cihazların varlığına belirlenmiş incelemeler neticesinde düzenlenen bir belgelendirmedir.

Kalite kapsamında üretimde bulunduğunuz ürünlerinize Rohs Belgesi temin edebilmeniz açısında belgelendirme şirketi olarak Sistem Kalite kuruluşumuzun kalite standardı uzmanı baş denetçilerimiz prosedürler eşliğinde ürünlerinize gerekli tetkiklerde bulunacaktır. Tetkiklerimizin sonuçlanmasının ardından ürünleriniz uygun bulunması durumunda cihazlarınızın piyasa sürülmesi ve kullanılmasında olumsuz bir netice arz etmediğini beyan eden Rohs Belgesine sahip olabilirsiniz. 

Belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite ofislerimizde Garanti Belgesi, Program Tescili, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik, Barkod Tescili ve Yazılım Tescil kalite belgelerini de alabilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.