- NDT Personel Belgelendirme Aşamaları Paylaş

NDT Personel Belgelendirme Aşamaları

 

NDT personel belgelendirme aşamaları alt kısımda belirtilmiştir. 

 

NDT tahribatsız muayene, çalışanın farklı sektörlerde ve metodlarda 3 seviyede eğitim, belgelendirme ve vasıflandırma temellerini belirler. Merkezi sistem ile belgelendirme gerçekleşen bu sistemde belgelendirme işini gerçekleştiren kuruluşlar, eğitim ile vasıflandırma veya belgelendirme uygulamalarını ayırmalıdır.

 

»  Seviye 1 uzman, seviye 2 veya seviye 3 sertifikalı çalışanın gözetiminde ve yazılı talimatlara uygun teçhizatı oluşturur, muayeneyi gerçekleştirir, sonuçları kayıt altına alır, sınıflandırır ve raporla oluşturulur.Uygulanacak muayene metodundan, yöntemin seçiminden ve sonuçların analiz edilmesinden sorumlu değildir.

 

»  Seviye 2 uzman, uygulanacak muayene yöntemi için uygun metodu seçer; muayene metodunun gerçekleşmesindeki sınırlamaları açıklar, standart ve şartnameleri değerlendirip muayene talimatını oluşturur, teçhizatı kurup ayarlarını onaylar, muayeneyi gerçekleştirir ya da yönetir, sonuçları standart, kod ve şartnamelere uygun yorumlar, muayene raporunu düzenleyip onayı yapar. 

 

»  Seviye 3 uzman, muayene tesisinin yada sınav merkezinin ve çalışanının yetkinliğini  taşır, muayene talimatlarını veya prosedürlerini oluşturur ve teyit eder, standart, kod ve şartnameyi yorumlar, muayene, özel muayene yöntemi, prosedürü ve talimatlarını seçer, seviye 1-2 için seçilen işleri yönetir. Adayların belgeye sahip olabilmesi için alakalı metod ve düzeyde belirtilen zaman kadar eğitim alması, vasıflandırma sınavını geçmesi, tecrübe süresini ve görme koşullarını sağlaması gereklidir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.