- Üretim Planı Eğitimi Paylaş

Üretim Planı Eğitimi

Üretim Planı Amacı 
Üretim planı eğitimi kapsamında yer alan üretim planın amacı, temel üretim planlama yaklaşımı ve metotlarının açıklaması yapılarak daha verimli ve etkili bir üretimin oluşturulması kaynakların uygun seviyede faaliyetinin temini ve üretim, satış, tedarik, stok arasında uyumlu bir dengenin oluşturulmasıdır.

 

» Etkin bir ürün planlama ve kontrolü
» Toplam karın en büyüklenmesi
» Siparişlerin zamanında karşılanması
» Eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılması

 

Üretim Plan Eğitimi İçeriği
» Satış tahminleri
» Üretim sistemleri
» Stok kontrol metotları
» İsteğe bağımlı stok yönetimi
» Stok kalemleri için pareto analizi.
» Kapasite gereksinimlerinin çıkartılması 
» Kurumsal kaynakların koordine edilmesi 
» İş sıralama, makine yükleme ve üretim programı 
» Kapasiteden bağımsız, isteğe dayanan stok sistemleri
» Yatırım ve kapasiteye bağlı toplu üretim koordinasyonu
» Üretim ve satın almada uygun parti hacimlerinin belirlenmesi
» Kapasite verileriyle standart temel üretim programının oluşturulması 
» Makine, istasyon, araç gereç ve insan gözlemleme, iş ve zaman etütleri

 

Üretim Planı Eğitimine Kimler Katılabilir   
Planlama, depo, üretim ve lojistik bölümü çalışan personeller katılabilir.

 

Eğitim Süresi 2 gündür.

 

Eğitime Katılım Sertifika
Kurs devam ettiği süre içinde kursa yüzde 80 ve üzerinde katılan kursiyerler başarı sertifikasına sahip olacaklar.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.