- Akreditasyon Nedir? Paylaş

AKREDİTASYON NEDİR?
       Bir firmanın  yada  bireyin belirli uygulamaları devam ettirmek  için kabiliyetinin yetkili bir kuruluş  tarafından, milletler arası standartlara uygun, analiz edilerek resmi şekilde tanınması işlemidir.Sağlık hizmeti veren bir sağlık kurumunun hizmet kalitesini ilerletmek için önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara uygunluğunun, tüm taraflarca kabul edilen bir tüzel kişilik tarafından analiz edilip  teyit edildiği  resmi bir süreçtir.Sağlık hizmetleri faaliyetlerinin, hasta bakım kalitesini yükseltmek için hazırlanmış bir dizi standardın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek üzere bağımsız bir kuruluş tarafından analiz edilmesi sürecidir.Yönetim ve teknik kabiliyetlerin teyit edilmesidir.Ulusal ve milletler arası seviyede güvenilirliği gösterir.
Akreditasyon işlemi
      Hasta bakım kalitesini yükseltmek  için gereksinim duyulan standartların sağlık firmalarındaki uygulama yeterliğinin, bağımsız bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi faaliyetidir.
 
Akreditasyon standartları
      Genellikle optimum düzeyde hasta bakım hizmetlerinin kalitesinin ilerletilmesi
      Güvenli hasta bakım ortamı meydana getirilmesi
      Hasta ve hizmet verenlerin risklerinin minimize edilmesi
      İyileştirme ve geliştirme araştırmalarının sürekliliğini sağlayan
      sağlık kurumunun firma taahhüdü olan standartlardır

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.