- HABERLER Paylaş

Mesleki Lisesi Öğretmenlerine İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

8 Kasım 2016 Salı

‘‘Meslek liselerinde görev yapan eğitimcilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği kavramının geliştirilebilmesine yönelik iş ortaklığı sempozyumu imzalandı.’’

Her gün 1 milyona yaklaşan yaşanan iş kazaları, dünyada yaşanan toplam GSMH %4 lük oranını götürüyor. Meslek hastalıkları ve yaşanan İş kazaları neticesinde her sene milyonlarda insan yaşamını yitiriyor, birçok birey ise iş göremez duruma geliyor. İhtisas durumlarına uygun, en fazla iş kazalarından mesleki liseleri bitiren bireyler etkileniyor.

Okullarında meslek üzerine eğitim gören öğrencilerin, çalışmalarının ardından iş kazalarına en fazla etkilenen bölümü meydana getirmesi, meslek liselerimizde bu İSG kavramının meydana gelmemesinin net şekilde göstergesidir. Hâlbuki iş güvenliği önlemlerini alma hakkında en bilgili olması gereken çalışanlar, meslek liselerini bitirmiş olanlardır.

Sağlıklı ve güvenli iş alanlarının ve eğitim sahalarının meydan gelmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının engellenebilmesi adına, bu doğrultuda bir kültürün hazırlanması ve ilk önce meslek okullarının başta tüm kesimlerde yaygın hale getirilmesi bir şart haline almaktadır. Bu anlaşma ile beraber lisede okuyan talebelere iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Güvenli Okul İlkeleri Kararlaştırılacak

Atılan imza çerçevesinde; ders, alan ve modüllerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik kazanç, ders içeriklerine ve öğretim programı ilişkin program hazırlanmak ve var olan sistemlerde de iyileştirme çalışmaları gerçekleşecek.

İş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı olarak bilinçlendirilmelere ilişkin afişler gibi araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve dağıtımı ile, il ve ilçede yer alan meslek eğitiminden sorumlu şube müdürleri, okullarda aktif görevli iş güvenliği uzmanları, öğretmenler ve idare kısmına ilişkin eğitim uygulamaları verilecek.

Gerçekleşen protokolle, güvenli okul şartları tespit edilerek okullarda örnek fiziki düzenlemeler uygulanacak. Bunun yanı sıra; teknik ve meslek eğitimi sunulan laboratuvarlar ve atölyelerde faaliyete geçirilmesi gereken bireysel koruyucu donanımları kapsayan Eğitim Araç Ve Gereçlerinin tasarlanması ve dağıtımı gerçekleşecek. İş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitimcilere 6331 sayılı yasa konusunda bilgiler vermeye ilişkin hizmet içi eğitimler arz edilecek.

İş Kazasını Sıfıra İndirmek

İmza töreninde söze alan Meslekî Eğitim Genel Müdürü, öğrenciler adına çok değer arz eden bir protokolü imzaladıklarını aktararak, bir yerde güzellik, refah bulunuyorsa orada kesin suretle eğitim bulunmaktadır. Eğitim, güvenlik ve huzurun bulunmadığı mekan ve alanlarda kazaların yaşanması kaçınılmaz bir durumdur, şeklinde açıklamalarda bulundu.

Meslekî eğitim müdürlüğü kapsamında 3300 adet eğitim kurumunda 2 milyona yaklaşık talebenin eğitim aldığını belirterek, ülkemizin hedeflediği donanımı elinde bulunduran eğitimli iş gücü kazandırma gayreti göstermekteyiz. Atılan bu imzalar neticesinde sunacağımız ders ve vereceğimiz bilgilerle gençlerimizin karşı karşıya kalabileceği iş kazalarının engelleyeceğimizi inanıyorum, ifadelerini aktardı.

Meslekî eğitim kurumlarında 140 bin dolaylarında öğretmenin görev yaptığını belirtilerek şunları aktarıldı:

‘‘Öğretmenlerimizin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı şehirlerde bulunan uzmanlar ekiplerce iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitilmelerini hedefliyoruz. İSG eğitimi alan öğretimci arkadaşlarımız da bu edindikleri bilgileri talebelere sunmaları halinde yaşanan iş kazalarında sıfır rakamını göreceğimize inancımız sonsuzdur.’’

Okullarda bulunan laboratuvar ve atölyelerde verilen eğitimi hatırlatılarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bu mesleki eğitim camiasında iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde alınacak önlemlere ilişkin desteklerini sunacakları ifade edildi. Okullarda verilecek İSG eğitimi ile, talebeler ufak ihmallerden korunacak, bu şekilde meydana gelebilecek büyük çaplı iş kazalarını engellenmiş olacak.

Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü yaptığı konuşmasında, ülkemizde İSG’ nin iyileştirilmesi, kavramının geliştirilmesinde uygulanması gereken pek çok çalışmalarının varlığını belirtti.

Eğitimin herkesin üzerinde uzlaşının sağlandığı bir husus olduğunu aktarılarak, farkındalığın oluşturulmasında en değerli faktörün iş sağlığı ve güvenliği konusunu görmekteyiz. Genç bireylerimiz, iş yaşamına atılmadan, çalışma ilkeleri hakkında bilgi sahibi oldukları gibi iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınması gerektiğini de öğrencilere öğrettiğimiz zaman hedeflediğimiz sıfır iş kazasına varacağımızı ümit ediyorum, şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

İso Belgesi, İso Belgesi Eğitimleri ve İso Belgesi Standartları alanında yaşanan güncel gelişmelerden haberdar olmak için lütfen sistem kalite web sayfamızı ziyaret ediniz...
Tüm Haberler

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.