- HABERLER Paylaş

Yolsuzlukla Mücadele ISO 37001 Standardını Hazırlattı

18 Kasım 2016 Cuma
‘‘ Yolsuzlukla yaşanan mücadele ISO 37001 standardını hazırlattı. 2016 Ekim ayında iş hayatındaki yer edinen bu standart, uluslararası arenada iş yapan kuruluşlar bakımından rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede eden standartlara hükmedecek. ’’
İş dünyasında işletmelerin faaliyetlerinin kapsamlarına yönelik risk yönetimlerini kaliteli gerçekleştirmelerinin kaçınılmaz olduğunu, gereksinimlerine uygun bir uyum programı tasarlamaları zorunluluğu ifade edildi. Uluslararası iş arenasında faaliyete devam edilirken işletmelerin karşı karşıya geleceği en önemli sorunun yolsuzluk mücadele olduğunun altı çizildi. Aksi halde ulusal ve uluslararası yasalarca işletmelere imaj kaybettirmekle beraber büyük cezalarda verileceği aktarıldı.
ISO 37001 Standardını Yolsuzlukla Mücadele Hazırlattı
İşletmelerin kendilerine göre bir uyum programı hazırlamaları için birçok standart ve iyi uygulama işlemlerden söz edilebileceği bilgisi verilirken, ISO 37001 ile tüm bilgilerin ve tecrübelerin bir çatı altında toplandığı ve 14 Ekim 2016 tarihi ile iş dünyasına dahil olduğu ifade edildi.
Bu standarda gelene kadar yolsuzlukla mücadeleye şekil veren yapı faktörlerine göz atmanın işletmeler açısından önemli olduğu aktarıldı. Ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve sözleşmelerin ortak paydasının, o devletin vatandaşlarının yurt dışında doğrudan veya aracı firmalar ile rüşvet vermesini engellemeye yönelik olduğu ifade edildi. Konuya yönelik kamusal yapının yabancı ortaklarla olan ilişkisini sağlıklı sürdürebilmesi için yabancı ortaklarının uygulamak zorunda olduğu yerel hukuki riskleri yönetmeleri konusunda bilgi ve kimliğe sahip olmaları gerektiğini belirtiyor.
İş hayatında yolsuzluk tehlikelerin yönetilmesinin, uluslararası işletmelerin kurulu ya da halka açık oldukları devletlerin rekabet öncelikleri ve hukuki yetkinlik durumu aldıkları bilgisi verildi. Ülkeler arası kanuni mimarinin gelişmesi ve yasa oluşturucuların yaptırım etkinliğinin yükselmiş olmasının, bu standardı meydana getiren en temel itici etkinlik olduğuna vurgu yapılıyor.
Bu standardın 30’a yakın devlette 60’a yaklaşan uzmanın gösterdiği 2 senelik çaba ile hazırlandığı bildirildi. Bu ISO standardı uluslararası ve yerinde incelenen bir standart olması sebebiyle önümüzdeki günlerde tedarik zinciri yolsuzluk tehdidi analiz anketlerinin yerine geçmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.
İşletmeler Hazırlıklı Olmalı
Standardı ile belirtilen yetkinlikler konusunda ise işletmelere şu ikazlarda bulunuyor.
Bir işletme sizden ISO 37001 belgesi almayı talep ediyorsa, emin olmalısınız ki ya kendisinde de bulunmaktadır ya da uyum ve etik programları dünya standardındadır. Zira üçüncü kesimle alakalı risk analizi bu standart ile gelen yetkinliklerin başında yer alıyor. Kuruluşunuzun bu denklemin 2 yanında da bulunduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Yani uluslararası işletmelere karşı, bir aracı olarak ne derece yetkinseniz, kendi tedarik kapsamında risk yönetiminizi de aynı itina ile gerçekleştirmek zorundasınız. Bu esas prensip zaten verimli etik ve uyum programının ruhunu meydana getiriyor.
Öbür taraftan, bu belgeyi işletmelerin tedarik etmesi gereken tedbirleri ve faaliyetleri gereken usulleri sıralamadığına vurgu yapıldı. Bu standart tehlikeleri makul ve orantılı metotlarla ölçüp yöneten bir düzeneği sorguluyor. Neyin yeterli olduğunun açıklaması sürekli bir tartışma konusu şeklinde kalacak. Fakat ticari ilişki yaşayan her işletme normalde yasal bir tehlikeyi de paylaşıyor ve beraber yönetiyor anlamına gelmektedir. Bu ilişki ve gün geçtikçe ilerleyecek karşılıklı istekler sanayi şartlarını meydana getirecek ve kafi gelenin tarifini basitleştirecektir, şeklinde ifade kullanıldı.
Standardın Alt Yapısında Sürekli İlerleme Bulunuyor
Uyum programı ile koordine edilen en temel tehdit yolsuzlukla savaşmak olması il birlikte herkese uyum gösteren bir program şablonunun bulunmaması, etik ve uyum programlarının işletmenin ne ürettiğinden ziyade, üretimi kim ve nasıl yaptığı nasıl yaptığı ile ilgilendiğinin altı çizildi.
Standart ile yolsuzluk tehlikelerinin yönetimi sektöründeki gri alanlarının hepsi birden kaldırılamayacağı vurgulanırken, bu standart kapsamında bile öğrenme ve ilerleme aşamasının hep süreceği anlatılıyor. Uyum sorumlusunun bildiği en temel faktörün, tasarladığı ya da yönettiği programın en önemli niteliğinin devamlı öğrenmek, ilerlemek ve uyum göstermek olduğunu ifade edilirken, kısacası bu standardın da öğrenip ilerletilecek bir sistemde yer almasının şaşkınlık verecek biri durum olmadığı ifade ediliyor.
         İso Belgesi, İso Belgesi Eğitimleri ve İso Belgesi Standartları alanında yaşanan güncel gelişmelerden haberdar olmak için lütfen sistem kalite web sayfamızı ziyaret ediniz…
Tüm Haberler

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.