- HABERLER Paylaş

İso 19030 Standardı Geliyor

17 Ocak 2017 Salı

‘‘ Denizcilik alanına ait standart duyuruldu. İso 19030 standardı Uluslararası standartlar örgütü tarafından duyuruldu. ’’

İso 19030, pervane ve gemi dış kabuk performanslarını iyileştiren alternatiflerin verimliliğini ölçmek adına geliştirilen bir standarttır. İso tarafından denizcilik alanına ilişkin bir standart daha hazırlandı. Bu yeni standardın faaliyete geçirilmesi, gemilerde yer alan karbon gaz salınımlarında %10 oranında indirgemeyi ve 30 milyar dolar ilave yakıt tasarrufu elde edilmesini sağlayacak. Standart, bu husustaki ölçümlere ilişkin sektörde noksanlığı fark edilen bir şeffaflık oluşturacak ve gemilerin enerji verimliliğini yükseltmek amacı ile önem arz eden bir rol üstlenecek.

Konu ile ilgili iki aşamalı yöntemsel bir yaklaşımlar yer almaktadır. Bunların birincisi, en zor koşullar ve en üst ölçüm doğruluğu bulunan varsayılan ölçme şekli İso 19030-2’dir. Diğeri ise alternatif metotlara müsaade eden ve standardın uygulanabilirliğini yükseltmek adına geliştirilen İso 19030-3. İso bu standardı üç seneyi ve 12.000 saati geçen bir sürede harcadı.

Konu ile alakalı, pervane ve kirli dış kabuk performansı dünya gemicilik alanında masrafların %10'unu meydana getirmektedir. Performansı artırmak amacı ile oldukça etkili alternatiflerin yer almasına karşın şu ana kadar yatırımın geri dönüşümünü elde edecek olan standart ve bütünsel bir ölçüm şekli yer almıyordu. İso 19030, dış kabuk ve pervane tamirat, onarım ve güçlendirme uygulamaları adına tanımda bulunarak ve bunlar adına ölçüm metodolojileri arz ederek bu istemi temin etmektedir, şeklinde ifade edildi.  2013’tem günümüze değin, dünya genelinde, doğru ve uygulanabilir bir standart elde etmek adına 53 uzmanın bulunduğu ISO çalışma grubunu idare etmiştir. Çalışma gurubu tersaneler, armatörler, boya imalatçıları, performans takip işletmeleri ve araştırma kurumlarından meydana gelmiştir.

Pazara 2011’de arz edilen Hull Performance konsepti, gemilerin belli bir süre kapsamında hız yitilmesini minimum düzeyde tutarak, maksimum verimliliği sağlamak üzerine inşa edilmiştir. Performance ölçüm şeklinde, pervaneye aktarılan güç ile ilerleme hızı arasında yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelerin geminin enerji kalitesine etkisi özel bir takip mekanizması ile izlenir. Bu yöntem, yeni ISO standardının temelini meydana getirmektedir.

Yapılan 3 değişik araştırmada 60 aylık bir seyir zamanında gemilerin standart antifouling faaliyete geçirmesi durumunda ortalama %5,9 oranında hız yitirilmektedir. Konseptin yazılı olarak garantisi, 60 aylık bir zamanda, bu hız yitirilmesi en çok %1,5 düzeylerinde olmasını sağlamak. HPS ile elde edilen uzun zamanlı performans elde edinimleri armatörlere verilerle kanıtlanmaktadır.
Tüm Haberler

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.