- HABERLER Paylaş

Gemiler Adına Yetki Kılınmış Firmalar Mevzuatı

7 Şubat 2017 Salı

‘‘Gemiler adına yetki kılınmış firmalar mevzuatı yayınlandı. Türk bayrağına sahip olan gemilerin imalat, tadilat ve kullanılması süreçlerinde tabi tutulacakları minimum emniyet ve yeterlilik ihtiyaçlarının gözetim ve inceleme çerçevesinde, belgelendirme hizmetlerini Bakanlık için yürütecek firmalara yönelik yöntem ve temellerde düzenleme yapıldı.’’

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Gemi̇ler adına yetki̇li kılınan firmalar yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'de yayını yapılarak yürürlüğe kondu.

Yani, ulusal ve ülkeler arası denizlerde can ve mal güvenlinin sağlanması ile deniz kirliliğinin engellenmesine ilişkin ulusal yönetmelik ve ülkemizin de üye olduğu ve kabullendiği anlaşma, karar, şart, kod, sirküler ve diğer metinler uyarınca Türk bayrağına sahip gemilerin imalatı, tadilat ve kullanım süreçlerinde tabi tutulacakları minimum güvenlik ve yeterlik ihtiyaçlarının gözetim ve inceleme çerçevesinde, tetkik, sörvey, teyit ve belgelendirme hizmetlerini, bu hizmetlerin serbest şekilde gerçekleştirilmesi temeline dayanarak Bakanlık için gerçekleştirecek firmaların belirlenmesi, yetkili kılınması, incelenmeleri ve yetkilerin iptal edilmesine yönelik yöntem ve temellerde düzenleme yapıldı.

Yetkili kılınması adına istem yapacak firmalar ile kısıtlı yetkilere sahip firmalar olmak adına talep gerçekleştiren firmalar, talep edilen bilgi, belge ve dokümanlar ile Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü nezdinde müracaat edecek. Koşulları karşıladığı belirlenen ve talebi uygun görülen yetki verilen firmalar ile Bakanlık arasında maksimum 10 seneliğine yetkili verilmesi protokolü yapılacak.

Türk bayrağı bulunan gemilerin bir yetki verilen firmadan diğer firmaya geçmeleri durumunda geminin kayıtlarından çıkacağı firma ile kayıt altına geçecek yetki verilen firma il önce idareye bilgi temin edecek.

Önceki yetki verilmiş firmaca geminin güvenliğine ilişkin belirlenen noksan, hata veya uygun olmayan hususlara ilişkin düzeltici fiil koordinasyonu idare tarafından onay vermesine arz edilecek.

Yetki verilen firmalar, yetkileri akabinde ve kaydedilen Türk bayrağı yer alan gemiler ile alakalı filo bilgileri ile bu bilgiler üzerinde yapılacak düzenlemeler sanal alanda kolay ulaşılabilecek durumda yönetimin işlemine açacak.

Ulusal ve ülkeler arası seferde bulunan gemilere sörvey ve belgelendirme hizmetinde bulunan yetkili kılınmış kuruluşların ofisi, İdarece yetkili kılındıkları işlemler çerçevesinde sundukları hizmetlerden oluşabilecek hasarları tedarik etmek adı minimum 5 milyon liralık mesleki sorumluluk sigortasını ülkemizde faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye'de gerçekleştirilecek . Yetkili kılındıkları sürece mesleki sorumluluk sigortasını sürecek.

Bakanlığa ödenecek ücretler

  1. Ülkeler arası seferler gerçekleştiren Türk bayrağının olduğu gemiler tarafından, hukuki geçerliliğe sahip belge hazırladığı gemilere,
  2. sabit kitapçığı
  3. belge başına
  4. belgelerin senelik
  5. ara ve sistemli gerçekleştirilecek teyitleri, 
  6. mecburi koordine, 
  7. el kitabı 
  8. diğer dokümanların gerçekleştirilecek onayı

bu evraklara gelen düzeltmeler sebebi ile gerçekleşecek onaylar adına belge ve işlem başına Bakanlık nezdine ücret yatırılacak.

Liman devleti incelemesine girmeyen ülkeler arası seferde bulunan gemiler, 12 ve altı yolcu götüren ülkeler arası seferde bulunan ticari yatlar ile ulusal seferde bulunan gemiler adına belirtilen iş ve uygulamalar 50 - 500 lira arasında yatırılacak tutar, Bakanlık ilanı ile belirlenecek.

Mevzuatın yürürlüğe konduğu tarih itibari ile 6 aylık süre kapsamında var olan yetki verme protokollerinin yenile işlemine ilişkin müracaat gerçekleştirilecek. Var olan yetki verilmiş olan firmalar ifade edilen ihtiyaçları mevzuatın yürürlüğe konduğu tarih itibari ile 18 aylık zaman kapsamında tedarik edecek.

Ülkeler arası seferde bulunan yolcu, yük, römorkör ve türlü hizmet gemileri ile 12 adetten çok yolcu bulunduran ticari işleyen yatlar 1 senelik sürede yetki verilen firmaca düzenlenen klas belgesine sahip olacak.

Liman devleti denetimine tabi tutulmayan ülkeler arası seferde bulunan gemiler, 12 ve daha az yolcu bulunduran ülkeler arası seferde bulunana ticari yatlar ile ulusal seferde bulunan gemiler, yetki verme protokolü yapılana değin idare veya yetki verilmiş firmalarca belgelendirme işlemlerine devam edilecek.
Tüm Haberler

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.