- HABERLER Paylaş

Ülkeler Arası Yapılarda Enerji Verimliliği Paneli

15 Şubat 2017 Çarşamba
Günümüzde enerji verimliliği konusu önemini iyice arttımıştır. Bunun sebebi İyileştirilmiş bir enerji performansı; firma için çok yararlı olacak, firma enerji verimlliğini arttırarak, firmanın enerji maliyetlerini ve tüketimini en düşük seviyede kullanımını sağlayacaktır. Enerjiyi verimli kullanan bir firma enerji kaynaklarının bitmesi veya azaltılması yönünde de olumlu katkılar gerçekleşticek, küresel ısınma gibi enerji uygulamalarının dünya çapındaki etkisini de minimize edecektir. Bu yönde kalite standartlarında biri olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı konuya verilen önemi bizlere göstermektedir. Nitekim bu sebeplerden dolayı bu konuda çok sayıda paneller düzenlenmekte, proje yarışmaları yapılmaktadır . Başkentte ülkeler arası yapılarda enerji verimliliği paneli de bunlardan biridir.

‘‘Başkentte ülkeler arası yapılarda enerji verimliliği paneli yapıldı.  Panel programında, enerji verimliliği hususunda yer alan AB politikaları, teşvikler, ekonomik araçlar ve ilerleme kaydeden teknolojilerin uygulanması hususları değerlendirildi. ’’

Panelde; sanayi, akademi ve diğer alakalı olan kuruluşlardan uzmanlar adına, bu sektördeki en son akademik ve endüstriyel kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve tartışmak amacı ile önem teşkil eden bir fırsat elde edilecektir. Etkinlikte bunun yanı sıra mevcut ilerlemenin, düzenleme ve politikada etkileri de katılımcılar nezdinde değerlendirilebilecek.

Sempozyumun Temel Konu Başlıkları

  1. EPBD Uygulaması 
  2. Mevzuat  ve Politika
  3. Farkındalık ve piyasa merkezli teşvikler 
  4. Enerji Performans Hesaplama metotları
  5. Yapı Enerji Performansının takip edilmesi
  6. Enerji verimli yapılarının tasarımı ile alakalı en iyi işlemler
  7. Yapılarda enerji perspektifi tabanlı gönüllü belgelendirme sistemleri
  8. Ülkemizde enerji tasarrufu potansiyeli bakımından ekonomik ve mali destekler

Enerji verimli yapı tasarım yarışması ödül töreninin de sempozyum programı çerçevesinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. 
Tüm Haberler

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.