- HABERLER Paylaş

Ülkemizin İlk Standardizasyon Planı Onaylandı

20 Mart 2017 Pazartesi
‘‘ Ülkemize ait ilk Milli Standardizasyon Belgesi ve Eylem Koordinasyonu (Planı) onaylandı. Yüksek Koordinasyon (Planlama) Kurulu tarafından onaylanan bu plan,  standardizasyon hususunda yol haritasına karar vermekte. ’’

Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda alakalı olan paydaşların tümünü önerileri dikkate alınarak oluşturulan belge ve eylem koordinasyonu göre, ülkemizin standardizasyon sistemini ileri bir konumda yer alması amacı ile 4 hedef ve bu hedeflere erişmek adına yapılması gereken 21 eylem kararlaştırıldı.

Ülkemizin standardizasyondaki vizyonun tanımı, tüm paydaşların standart oluşturma aşamasına etkin olarak dahil olduğunu, standartları kullanmayı ilke haline getirmiş, küresel olarak belirleyici ve söz sahibi bir devlet statüsüne erişmek, olarak yapıldı.

Sözü edilen vizyon kapsamındaki hedefler; standardizasyon altyapısını kuvvetli duruma getirmek, konu ile alakalı olan paydaşların standardizasyon aşamasına verimini temin etmek ve standartların uygulanmasını yaygın duruma getirmek, küresel olarak etkinliği yükseltmek, yeni teknolojik ürünlere ve iş güvenliği ile sosyal hayat kalitesini yükseltmeye ilişkin özgün standartları oluşturmaktır.

Belgede, söz edilen hedefler çerçevesinde uygulanacak 21 eylem bulunmaktadır. Bu duruma göre, Sanayi Devrimine (TR 4.0) ilişkin ülkemizin standardizasyon yol haritası kullanıma sunulacak. Devlet kurumları, özel kuruluşlar ve üniversitelerin standart oluşturma aşamalarına katılımları yükseltilecek. Lise ve üniversitelerin program yada müfredatlarının çerçevesine standardizasyona yönelik derslerin ve ya konuların ilave edilmesi temin edilecek.

Bu durumlar ile birlikte ülkeler arası ve bölgesel standart oluşturma kuruluşlarında yer alan temsilci sayısı da çoğaltılacak. Yüksek teknolojili yeni ürünlerin standartları oluşturuldu
Tüm Haberler

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.