- HABERLER Paylaş

Ülkemize, Gıda Güvenliği Bölge Eşgüdüm Merkezi

5 Haziran 2017 Pazartesi
‘‘ Ülkemize, gıda güvenliği bölge eşgüdüm merkezi oluşturulmasına yönelik uzlaşmaya varıldı. Ülkemizde, gıda güvenliği merkezinin oluşturulması konusunda Karadeniz Ekonomik İş birliği genel sekretiyle uzlaşıldığı belirtildi. Böylelikle ülkemize, 2 sene boyunca koordinatör ülke şeklinde iş ortaklığı merkezi inşa edilecek. ’’

Ülkemize, gıda güvenliği eş güdüm merkezinin oluşturulmasına yönelik konuşulan hakkında anlaşmalar hem fikir olunduğu açıklaması yapıldı.

Karadeniz Ekonomik İş birliği tarafından organize edilen Tarım Nazırı (Bakanlık) Toplantısı’nın ikincisi bu sene dönem başkanlığı sıfatı ile ülkemizde tertiplendi. Toplantı sonrasında, Bakan Çelik, toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çelik, bakanlar bildirgesinde yer alan konular hakkına konuşarak, gıda arz güvenliğini oluşturmada bölgesel ortaklık ve yatırımların önemi, tarımsal ticarette ilerleme kaydedilmesi adına gümrük işlemleri ve kalite standartlarında uyumlu hale getirilmesi çalışmalarına yoğunlaşılmalıdır. Doğal kaynakların ve Karadeniz'deki eko sistemin koruma altına alınarak gelecek kuşaklara temin edilmesi ve tarım bakanlıkları arasında yapılan ortaklığın sivil toplum ve bilim dünyasını da kapsamına alacak biçimde ilerletilmesi hususlarını kapsamaktadır, şeklinde açıklamalarda bulundu.

Herkese Önemli Sorumluluk Gerektiriyor

Bakan Çelik, toplantıda konuşulan diğer bir önem arz eden konuya vurgu yaparak, ülkemizin 2 sene boyunca koordinatörlük görevini üstlendiği belirtti. Karadeniz Ekonomi İşbirliği Tarım ve Tarımsal Sanayi Çalışma Grubu'nun 2017-2018'i kapsamını alan eylem planında izlenecek süreçleri ele alarak, Karadeniz Ekonomik Ortaklığı kapsamında bir Gıda Güvenliği Bölge Koordinasyon Merkezi'nin ülkemizde kurulması adına anlaşıldığını ifade etti.

KEİ Genel Sekreteri de karşılıklı olarak imza atılan bildirinin önemli olduğu aktarıldı. Bu belge ortaklarımızın temelini hazırlayacak. Çabalarımızda başarıya elde ettiğimiz için oldukça memnunuz. 2 sene boyunca koordinatör ülke şeklinde ortaklık merkezi Ülkemizdir. Çalışmalar Türkiye'nin koordinasyonunda uygulanacak, şeklinde açıklamalarda bulundu.
Tüm Haberler

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.